เสริมทักษะทรัพยากรกำลังคน ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงนโยบายการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว. หลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการระบบพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ระหว่าง สำนักงานปลัด อว. กับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ว่า ประเทศไทยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จึงต้องเร่งเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรกำลังคนตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในอนาคต หากประเทศไทยสร้างระบบการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้จะเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนของประเทศได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รมว.อว.กล่าวต่อว่า อว.พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทำในสิ่งที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ อว.ได้ปวารณาตัวว่าจะเป็นกลไกลหลักในการขยับไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางให้ได้ภายใน 16 ปีข้างหน้า และภายใน 10 ปีนี้ อว.จะมี เครื่องมือและสรรพกำลัง มีแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นเลิศทั้งด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สิ่งที่จะเร่งทำต่อไปคือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย ทั้งด้านการเรียนการสอนแบบใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวหน้า รวมถึงการผลิตบุคลากร
ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญสูง จบออกมาใช้งานได้ทันที พร้อมสนับสนุนในทุกด้าน สิ่งใดที่ติดขัด เป็นข้อจำกัดก็พร้อมให้ใช้กระบวนการแซนด์บ็อกซ์ เพื่อสร้างระบบการจัดการทรัพยากรกำลังคนที่มีคุณภาพ.

Comments

More Events