เครื่องรีดแปสำเร็จ สูง 23 มม.

฿ราคา 390 บาท

เครื่องรีดแปสำเร็จ รีดหนา 0.40-0.70 มม.

ระบบวัดความยาวด้วย รีมิทสวิตช์

ปั๊ม ตัด 5.5 kw. มอเตอร์ขับ 4 kw.

คลายม้วน 1 ตัน รางรับยาว 6 เมตร

Related Products