เครื่องรีด ซีลายฝ้า

฿ราคา 300 บาท

ครื่องรีดซีลาย รีดหนา 0.20-0.40 มม.

ระบบวัดความยาวด้วย รีมิทสวิตช์

ปั๊ม ตัด 4 kw. มอเตอร์ขับ 3 kw.

คลายม้วน 1 ตัน รางรับยาว 6 เมตร

Related Products